”Such A Night” - Fra Pearl Harbor, Hawaii til Måløy !

Hadde Måløy og Pearl Harbor på Hawaii felles skjebne under 2. verdenskrig ?
Med 20 dagers mellomrom ble Pearl Harbor og Måløy åstedet for to av den 2. verdenskrigs mest spektakulære angrep. Den 7.desember 1941 angrep japanerne, helt uventet og uten forvarsel, den amerikanske marinebasen på Pearl Harbor.
Den 27.desember 1941 ble Måløy angrepet av allierte styrker fra Storbritannia, New Zealand, Canada, Australia og Norge. Også her kom styrkene uventet og uten forvarsel.
Ødeleggelsene var enorme på begge steder. Begge kan i år markere 75 år siden de historiske slag.
16 skip ble senket, 2536 mennesker ble drept. Et av skipene som ble senket var slagskipet ”Arizona” som fortsatt ligger nedsenket i Pearl Harbor, ombord ble 1102 personer drept. Over vraket er ”Arizona Memorial” bygget, et besøkssenter for publikum.
Senteret ble åpnet den 30.mai 1962. Den 25.mars 1961 holdt Elvis den fantastiske konserten ”Such A Night” i Pearl Harbor. Inntektene fra konserten donerte han til bygging av ”Arizona Memorial”.
Det er denne konserten vi presenterer som hovedkonsert i festivalteltet ”Graceland” på lørdag under Elvisfestivalen.
Og når vi skal presentere konserten fra Pearl Harbor på Hawaii, hva er mer naturlig at det er ingen ringere en Johnny Fortuno fra Honolulu, Hawaii som skal gjøre den.
Hentet spesielt fra Hawaii til Måløy for å gjøre ”Such A Night" for dere !
På denne måten vil Elvisfestivalen markere at det er 75 år siden disse to historiske slagene, i Pearl Harbor og i Måløy.

Øvrige nyheter 2018