Amcar, Veteran- og Gatebil 2018


«Foto: Lars Kjølen - Bilder fra Amcar treff Elvisfestivalen 2014»

Programoversikt for Amcar, Veteran- og Gatebil utstilling:

Lørdag 11. august
kl. 10:00 - Registrering.
kl. 13:00 - AM-Car/Veteranbil/Gatebil parade.
kl. 14:00 - Stemmeseddel MÅ være innlevert sekretariatet.
kl. 14:30 - Elvis-parade.
kl. 16:00 - Premieutdeling på avtalt sted. Premiering.

Det vil bli premiering for:
- Beste publikums bil.
- Beste 50-60-70 talls bil.
- Beste lakk.
- Beste interiør.

Elvis-parade: Parade med Elvis’er i åpne biler gjennom Måløygata.
AmCar, Veteran- og Gatebil parade: Parade med Amerikanske, Veteran- og Gatebiler gjennom Måløygata.

Billettpriser: kr 100,- pr bil.
Publikum gratis.

Øvrige nyheter 2018